Senior Assist

Werken bij ons

Werk je graag met mensen? Is zorgen echt jouw ding?

Contacteer dan vrijblijvend het Senior Assist woonzorgcentrum bij jou in de buurt.  Voor toffe nieuwe collega’s staan onze deuren altijd open, ook al zie je niet meteen een vacature op deze website. Bel of e-mail de directeur en spring even binnen voor een kop koffie.  Zo zie je alles met je eigen ogen en voel je meteen de sfeer.

Welkom in de Senior Assist familie!

Vacatures

Hieronder vind je vacatures voor de volgende profielen

 • Hoofdverpleegkundige (M/V) te Stekene
 • Directeur woonzorgcentrum en herstelverblijf (M/V) te Lovendegem
 • Directeur woonzorgcentrum en herstelverblijf (M/V) te Lokeren
 • Sociaal Assistent (M/V) te Meise
 • Directeur woonzorgcentrum en herstelverblijf (M/V) te Meise
 • Hoofdverpleegkundige voor zorgsite Melderthof in Meldert (Lummen) (M/V)
 • Verpleegkundige voor zorgsite Melderthof in Meldert (Lummen) (M/V)
 • Zorgkundigen woonzorgcentrum Aalst (M/V)
 • Hulpkok (m/v) in Aalst
 • Weekendwerk verpleegkundige of verzorgende (M/V) in Malderen
 • Verpleegkundige woonzorgcentrum in  Aalst (M/V)
 • Technieker (M/V) in Ichtegem (deeltijds)
 • Een accountant (A-Z) closing en rapportering voor een aantal rusthuizen (Full time) in Strombeek-Bever
 • Zorgkundigen in Gent (M/V)
 • Verpleegkundige voor woonzorgcentrum Gildentuin in Malderen (Londerzeel) (M/V)
 • Zorgkundigen in Stekene (M/V)
 • Verpleegkundigen in Stekene (M/V)
 • Verpleegkundige en zorgkundigen in Gent (M/V)
 • Hoofdverpleegkundige in Vorst (M/V)

 

Hoofdverpleegkundige (M/V) te Stekene

Voor ons nieuw woonzorgcentrum in Stekene zoekt Senior Assist een enthousiaste hoofdverpleegkundige voor haar nagelnieuwe woonzorgcentrum “Residentie Vlashof”.  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij  jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

 • U bent verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de continuïteit en de kwaliteit van de activiteiten van de instelling.

Verantwoordelijk op vlak van :

 • Respect voor de filosofie van Senior Assist
 • Respect voor het kwaliteitshandboek
 • Respect voor de rechten van de bewoner
 • Respect voor de normgeving van het beroep
 • Respect voor het personeelsbeheer
 • Respect voor de door de directie opgestelde budgetten
 • Respect in communicatie en overleg

Beschrijving van de verschillende verwachtingen in deze functie:

1.     Beheer van verzorgend personeel :

 • U zorgt ervoor dat de continuïteit van de zorg wordt verzekerd en waakt erover dat de vooropgestelde noden, zoals voorzien in het zorgplan op vlak van kinesitherapie, logopedie en ergotherapie, op elk moment worden ingevuld.
 • Opmaak planning en werkverdeling van het team
 • U neemt deel aan de rekrutering van het verzorgend personeel en neemt deel aan de evaluatiegesprekken van uw teamleden.
 • U bewaakt ten allen tijde de motivatie van uw team.
 • U neemt een actieve rol aan in het integratieproces van nieuwe medewerkers
 • U zorgt ervoor dat de zorgprocedures nauwkeurig worden nageleefd
 • U verzorgt het onthaal, de omkadering en de evaluatie van stagiairs
 • Eventuele conflicten binnen uw team weet u op een gepaste manier te hanteren
 • U licht de directie tijdig in over gedrag dat de goede werking of imago van de instelling kan schaden.

2.    Coördinatie van de opname van een nieuwe bewoner :

 • U bent actief aanwezig tijdens het onthaal en de integratie van nieuwe bewoners
 • U vult een anamnese zorgvuldig in
 • Teneinde de Katz-schaal correct op te stellen staat u in voor de zorgen van de bewoner tijdens de eerste week van het verblijf.

3.    Beheer van de individuele zorgdossiers:

 • U staat in voor de registratie en de opvolging van de observaties
 • Alsook voor de opmaak van het zorgplan en bijsturing in geval van verandering in de fysieke of emotionele toestand van de bewoner
 • U voert de semestriële MMSE’s uit
 • U zorgt ervoor dat de zorgplannen afgetekend worden door het verzorgend personeel
 • U zorgt ervoor dat de verschillende paramedische modules correct worden gevolgd en uitgevoerd : Wondzorg, Infecties, Valregistraties, Beperkende maatregelen, Continentie, Incontinentie, Voeding, …

4.    Beheer van de apotheek :

 • U verzekert het beheer van de behandelingen
 • U bestelt de medicijnen in het kader van het IMV
 • Beheer van terugbetalingsattesten van medicijnen
 • U waakt erover dat het register van verdovingsmiddelen correct wordt bijgehouden
 • U controleert de dagelijkse aftekening rond het toedienen van medicijnen (klaarzetten, controleren, uitdelen en toedienen)
 • U geeft de voorschriften door aan de apotheek.

5.    Communicatie en informatie

 • U verspreidt en geeft toelichting bij de door directie genomen beslissingen binnen uw team
 • U coördineert de pluri-disciplinaire vergaderingen
 • U staat in voor de communicatie tussen de resident en zijn familie
 • De communicatie tussen de verschillende interne diensten neem je voor je rekening, met name: keuken, onderhoud, logistiek, administratie
 • U bent de contactpersoon voor externe diensten : ziekenhuis, platform palliatieve zorg, ambulancedienst, ….

6.    Beheer medisch materiaal :

 • U beheert de stock van het medisch materiaal en kijkt erop toe dat dit correct wordt gebruikt en onderhouden door het verzorgend personeel

7.    Administratieve taken :

 • Opstellen en beheren van documenten aangaande de zorgen, zoals bijvoorbeeld terugbetalingen, aanvragen mutualiteit, …

8.    Betrokkenheid:

 • In uitzonderlijke gevallen en door onvoorziene omstandigheden zal u moeten inspringen in de dagdagelijkse zorg.
 • Wij verwachten van de hoofdverpleegkundige een zekere flexibiliteit en beschikbaarheid
 • U bent zich bewust van het belang van continue leren om zo uw competenties te verbeteren en up-to-date te blijven.

Interesse ?

Stuur een mailtje met cv en motivatie naar: jobs@senior-assist.be met als onderwerp “Hoofdverpleegkundige – Residentie Vlashof” en ter attentie van Nazli Yigit

Lees meer

Directeur woonzorgcentrum en herstelverblijf m/v te Lovendegem

Voor ons nieuw woonzorgcentrum en herstelverblijf in Lovendegem zoekt Senior Assist een enthousiaste rusthuisdirecteur.  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij  jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

Functieomschrijving

De directeur staat garant voor het goed functioneren van zijn toegewezen residentie.

De ideale kandidaat stelt kwaliteit van de dienstverlening en de zorg voorop en hij/zij zal een team van medewerkers aansturen, organiseren, begeleiden en inspireren om zo de kwaliteitszorg te verbeteren, sociale rust te bewaken en de gestelde doelen te behalen.

Hij/zij staat in voor een gezonde cultuur binnen de aan hem/haar toegewezen residentie.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de zakencijfers van zijn/haar residentie alsook over de facturatie naar residenten en mutualiteiten toe.

Hij/zij staat in voor een correcte en tijdige personeelsadministratie en kan hiervoor beroep doen op de gecentraliseerde payroll supervisor.

Daarenboven doet hij/zij evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken van de dienshoofd(en), desgevallend een deel van het (para) medisch personeel, het administratief en onderhoudspersoneel.

Hij/zij is verantwoordelijk voor rekruteringen en waakt er mee over dat personeelsbudgetten binnen zijn/haar residentie binnen de vooropgestelde normen blijven.

Hij/zij stelt continue verbeteracties voor en bewaakt zijn/haar toegewezen KPI’s zoals bezettingsgraad, personeelsnorm, inspectieopvolgingen, …

Hij/zij legt actief contacten met de verschillende instanties (sociale diensten, seniorengroeperingen,…) om zo het imago van de residentie te versterken.

Profiel

Zich kunnen inleven in missie, visie en waarden van Senior- Assist en deze vertalen naar medewerkers

Een (para)medische achtergrond en goede kennis sociale wetgevingis een troef, bij voorkeur ervaring als verpleegkundige in een ziekenhuis

In het bezit van of sterke intentie tot het behalen van een erkend diploma rusthuisbeheer voor betrokken regio is gewenst

Accuraat, organisatorisch en administratief vaardig

Integer, discreet en in staat vertrouwelijke informatie te verwerken

Goede kennis sociale wetgeving strekt tot aanbeveling

Sterk communicatievaardig met de nodige flexibiliteit en aanpassingsvermogen in een veranderendesector

Cijfermatig sterk en analytisch inzichtrijk

Resultaatgericht en klantgericht

Stressbestendig, sociaal maar rationelebesluitvaardigheid

Teamleiderschap die de nodige empathie aan de dag kan leggen en conflicten op een constructieve manier kan oplossen

Teamspeler, ondernemend, ambitieus met zin voor initiatief

Jobgerelateerde competenties

 • De doelstelling voor de economische rentabiliteit van de organisatie bepalen
 • Professionele informatie en reglementering bijhouden De eigen organisatie vertegenwoordigen bij representatieve organisaties (adviesorganen, sociale partners, …)
 • Strategische doelstellingen van een organisatie bepalen en toepassen
 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren Een vooruitgangstraject voorstellen
 • Een beleid voor partnerschappen met sportclubs, verenigingen, … opstellen en uitvoeren
 • De budgettaire en materiële middelen van de organisatie beheren of de financiële verrichtingen plannen
 • De werking van de organisatie organiseren
 • Toezicht houden op het personeelsbeleid van de organisatie (lonen, opleidingen, aanwervingen, …)
 • De resultaten van de werking, de evoluties, de belangen communiceren aan interne of externe partners
 • Commerciële acties leiden (prospectie van nieuwe markten, onderhandeling van contracten, …)

Persoonsgebonden competenties

 • Ik kan met klanten werken
 • Ik ben precies
 • Ik ben commercieel
 • Ik kan goed problemen oplossen
 • Ik kan goed zelfstandig werken
 • Ik kan goed plannen (= ordenen)
 • Ik kan goed samenwerken in een team
 • Ik kan goed met stress omgaan
 • Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel)
 • Ik heb een grote leercapaciteit
 • Ik leg gemakkelijk contact
 • Ik kan een resultaat behalen
 • Ik respecteer regels en afspraken

Vereiste studies

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

Master (MA)

Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C – voorheen korte type)

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Vermoedelijke startdatum: 01 oktober 2017

Plaats tewerkstelling

9920 LOVENDEGEM

Aanbod

Voor bepaalde te ontwikkelen competenties voorzien we een begeleidingstraject. Het loonpakket zal individueel bekeken worden in functie van de huidige ervaring en toekomstig groeipotentieel.

Interesse?

Stuur een mailtje met cv en motivatie naar: sophia.peeters@senior-assist.org met als onderwerp “Rusthuisdirecteur Lovendegem” en ter attentie van Sophia Peeters

Lees meer

Directeur woonzorgcentrum en herstelverblijf m/v te Lokeren

Voor ons nieuw woonzorgcentrum en herstelverblijf in Lokeren zoekt Senior Assist een enthousiaste rusthuisdirecteur.  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij  jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

Functieomschrijving

De directeur staat garant voor het goed functioneren van zijn toegewezen residentie.

De ideale kandidaat stelt kwaliteit van de dienstverlening en de zorg voorop en hij/zij zal een team van medewerkers aansturen, organiseren, begeleiden en inspireren om zo de kwaliteitszorg te verbeteren, sociale rust te bewaken en de gestelde doelen te behalen.

Hij/zij staat in voor een gezonde cultuur binnen de aan hem/haar toegewezen residentie.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de zakencijfers van zijn/haar residentie alsook over de facturatie naar residenten en mutualiteiten toe.

Hij/zij staat in voor een correcte en tijdige personeelsadministratie en kan hiervoor beroep doen op de gecentraliseerde payroll supervisor.

Daarenboven doet hij/zij evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken van de dienshoofd(en), desgevallend een deel van het (para) medisch personeel, het administratief en onderhoudspersoneel.

Hij/zij is verantwoordelijk voor rekruteringen en waakt er mee over dat personeelsbudgetten binnen zijn/haar residentie binnen de vooropgestelde normen blijven.

Hij/zij stelt continue verbeteracties voor en bewaakt zijn/haar toegewezen KPI’s zoals bezettingsgraad, personeelsnorm, inspectieopvolgingen, …

Hij/zij legt actief contacten met de verschillende instanties (sociale diensten, seniorengroeperingen,…) om zo het imago van de residentie te versterken.

Profiel

Zich kunnen inleven in missie, visie en waarden van Senior- Assist en deze vertalen naar medewerkers

Een (para)medische achtergrond en goede kennis sociale wetgevingis een troef, bij voorkeur ervaring als verpleegkundige in een ziekenhuis

In het bezit van of sterke intentie tot het behalen van een erkend diploma rusthuisbeheer voor betrokken regio is gewenst

Accuraat, organisatorisch en administratief vaardig

Integer, discreet en in staat vertrouwelijke informatie te verwerken

Goede kennis sociale wetgeving strekt tot aanbeveling

Sterk communicatievaardig met de nodige flexibiliteit en aanpassingsvermogen in een veranderendesector

Cijfermatig sterk en analytisch inzichtrijk

Resultaatgericht en klantgericht

Stressbestendig, sociaal maar rationelebesluitvaardigheid

Teamleiderschap die de nodige empathie aan de dag kan leggen en conflicten op een constructieve manier kan oplossen

Teamspeler, ondernemend, ambitieus met zin voor initiatief

Jobgerelateerde competenties

 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren Een vooruitgangstraject voorstellen
 • Toezicht houden op het personeelsbeleid van de organisatie (lonen, opleidingen, aanwervingen, …)
 • De werking van de organisatie organiseren
 • De resultaten van de werking, de evoluties, de belangen communiceren aan interne of externe partners
 • De budgettaire en materiële middelen van de organisatie beheren of de financiële verrichtingen plannen
 • Commerciële acties leiden (prospectie van nieuwe markten, onderhandeling van contracten, …)
 • Een beleid voor partnerschappen met sportclubs, verenigingen, … opstellen en uitvoeren
 • Strategische doelstellingen van een organisatie bepalen en toepassen
 • Professionele informatie en reglementering bijhouden De eigen organisatie vertegenwoordigen bij representatieve organisaties (adviesorganen, sociale partners, …)
 • De doelstelling voor de economische rentabiliteit van de organisatie bepalen

Persoonsgebonden competenties

 • Ik respecteer regels en afspraken
 • Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel)
 • Ik kan goed plannen (= ordenen)
 • Ik kan goed problemen oplossen
 • Ik ben commercieel
 • Ik kan met klanten werken
 • Ik leg gemakkelijk contact
 • Ik kan een resultaat behalen
 • Ik heb een grote leercapaciteit
 • Ik kan goed met stress omgaan
 • Ik kan goed samenwerken in een team
 • Ik ben precies
 • Ik kan goed zelfstandig werken

Vereiste studies

Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C – voorheen korte type)

Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

Master (MA)

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Vermoedelijke startdatum: 01 oktober 2017

Plaats tewerkstelling

9160 LOKEREN

Aanbod

Voor bepaalde te ontwikkelen competenties voorzien we een begeleidingstraject. Het loonpakket zal individueel bekeken worden in functie van de huidige ervaring en toekomstig groeipotentieel.

Interesse?

Stuur een mailtje met cv en motivatie naar: sophia.peeters@senior-assist.org met als onderwerp “Rusthuisdirecteur Lokeren” en ter attentie van Sophia Peeters

Lees meer

Sociaal Assistent (M/V) te Meise

Voor ons nieuwe woonzorgcentrum en herstelverblijf te Meise zijn wij op zoek naar een gedreven maatschappelijk werker, die eveneens graag zijn commerciële talenten gebruikt.

Jouw functie:

Als medewerker en lid van een interdisciplinair team sta je samen met collega’s in voor het goed functioneren van ons herstelverblijf en woonzorgcentrum en ben jij een van de belangrijkste aanspreekpunten naar de buitenwereld.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma maatschappelijk assistent (optie maatschappelijk werk) of sociale verpleegkunde
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de algemene ziekenhuissector, of meer specifiek in revalidatie
 • Je bent sterk in het onderhouden van relaties met andere instellingen
 • Je kan samenwerken in interdisciplinair teamverband
 • Je beschikt over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zowel in het Nederlands als het Frans
 • Je kan zelfstandig werken
 • Je hebt respect voor de waarden van de organisatie

Jobgerelateerde competenties

 • Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
 • Samen met de persoon of het gezin een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, …
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden Een partnernetwerk uitbouwen
 • Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici

Persoonsgebonden competenties

 • Ik ben commercieel
 • Ik respecteer regels en afspraken
 • Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel)
 • Ik kan goed samenwerken in een team
 • Ik leg gemakkelijk contact
 • Ik kan een resultaat behalen
 • Ik kan goed plannen (= ordenen)
 • Ik ben precies
 • Ik kan goed problemen oplossen
 • Ik heb een grote leercapaciteit
 • Ik kan goed zelfstandig werken
 • Ik kan goed met stress omgaan
 • Ik kan met klanten werken

Vereiste studies

Ac. bach.: Studiegebied Sociale gezondheidswetenschappen

Prof. bach. Verpleegkunde: Sociale verpleegkunde

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds

Plaats tewerkstelling

1860 MEISE

Aanbod

 • Een boeiende job met veel verantwoordelijkheid en ruimte tot eigen initiatief
 • Mogelijkheid tot bijscholing en vorming
 • Een terugbetaling woon-werkverkeer

Startdatum: ASAP

Interesse?

Stuur een mailtje met cv en motivatie naar: sophia.peeters@senior-assist.org met als onderwerp “Sociaal Assistent Meise” en ter attentie van Sophia Peeters

Lees meer

Directeur woonzorgcentrum en herstelverblijf m/v te te Meise

Voor ons nieuw woonzorgcentrum en herstelverblijf in Meise zoekt Senior Assist een enthousiaste rusthuisdirecteur.  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij  jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

Functieomschrijving

De Directeur staat garant voor het goed functioneren van zijn toegewezen woonzorgcentrum.

De ideale kandidaat stelt kwaliteit van de dienstverlening en de zorg voorop en hij/zij zal een team van medewerkers aansturen, organiseren, begeleiden en inspireren om zo de kwaliteitszorg te verbeteren, sociale rust te bewaken en de gestelde doelen te behalen.

Staat in voor een gezonde cultuur binnen de aan hem/haar toegewezen WZC

Is verantwoordelijke voor de zakencijfers van zijn/haar zorgfamilie alsook over de facturatie naar residenten en mutualiteiten toe.

Staat in voor een correcte en tijdige personeelsadministratie en kan hiervoor beroep doen op de gecentraliseerde payroll supervisor.

Doet evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken van de dienshoofd(en), een deel van het (para) medisch personeel, het administratief en onderhoudspersoneel.

Is verantwoordelijk voor rekruteringen en waakt er mee over dat personeelsbudgetten binnen zijn/haar zorgfamilie binnen de vooropgestelde normen blijven.

Stelt continue verbeteracties voor en bewaakt zijn/haar toegewezen KPI’s zoals bezettingsgraad, personeelsnorm, inspectieopvolgingen, …

Legt actief contacten met de verschillende instanties om zo het imago van het WZC te versterken.

Profiel

Zich kunnen inleven in missie, visie en waarden van Senior- Assist en deze vertalen naar medewerkers

Een (para)medische achtergrond is een troef

Accuraat, organisatorisch en administratief vaardig

Integer, discreet en in staat vertrouwelijke informatie te verwerken

Goede kennis sociale wetgeving

Sterk communicatievaardig Nl/Fr

Cijfermatig sterk en analytisch inzichtrijk

Resultaatgericht en klantgericht

Stressbestendig, sociaal maar rationele besluitvaardigheid

Teamleiderschap met empathie en constructief oplossen van conflicten

Teamspeler, ondernemend, ambitieus met zin voor initiatief

 

Jobgerelateerde competenties

 • De personeelsadministratie en acties ter ondersteuning van het personeelsbeheer uitvoeren (aanwerving, vorming, …)
 • Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen
 • Het verloop van de restauratie- en schoonmaakprestaties en de dienstverlening controleren Corrigerende acties uitwerken indien nodig
 • Het verpleegkundig beleid mee uitwerken
 • Dossiers van zorgvragers beheren
 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
 • Controleren van een voorschrift
 • De protocollen inzake verzorging, hygiëne, veiligheid, gezondheidsbewaking (verder) uitwerken Controleren of ze door het personeel worden toegepast Technische ondersteuning bieden aan het personeel
 • Informatie uitwisselen De vakdocumentatie bijwerken
 • De activiteiten van een team coördineren
 • Projecten rond ziekenhuishygiëne, kwaliteit, informatisering, … coördineren
 • De opvolggegevens registreren Afwijkingen vaststellen en verbeteringen voorstellen
 • De activiteiten van de dienst volgens het zorgproject plannen (personeelsinzet, materieelgebruik, beddenbeheer, …)
 • Verpleegkundige zorg verlenen

Persoonsgebonden competenties

 • Ik kan goed samenwerken in een team
 • Ik leg gemakkelijk contact
 • Ik kan met klanten werken
 • Ik ben precies
 • Ik kan goed zelfstandig werken
 • Ik kan goed problemen oplossen
 • Ik heb een grote leercapaciteit
 • Ik ben commercieel
 • Ik kan goed met stress omgaan
 • Ik kan een resultaat behalen
 • Ik respecteer regels en afspraken
 • Ik kan goed plannen (= ordenen)
 • Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel)

Vereiste studies

Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

Master (MA)

Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C – voorheen korte type)

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

Talenkennis

 • Frans (zeer goed)
 • Nederlands (zeer goed)

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Rijbewijs

B

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds

Plaats tewerkstelling

1860 MEISE

Aanbod

Voor bepaalde te ontwikkelen competenties voorzien we een begeleidingstraject. Het loonpakket zal individueel bekeken worden in functie van de huidige ervaring en toekomstig groeipotentieel.

Interesse?

Stuur een mailtje met cv en motivatie naar: sophia.peeters@senior-assist.org met als onderwerp “Rusthuisdirecteur Meise” en ter attentie van Sophia Peeters

Lees meer

Hoofdverpleegkundige (M/V) in Meldert (Lummen)

Voor haar zorgsite Melderthof in Meldert (Lummen), zoekt Senior Assist een enthousiaste Hoofdverpleegkundige. Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

In deze toekomstgerichte werkomgeving laten wij ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Als hoofdverpleegkundige draag je de verantwoordelijkheid over jouw afdeling en zorg je voor een optimale werking ervan met het welzijn van de bewoners als belangrijkste doelstelling.

People Management

 • Je bent een echte coach voor je team
 • Je streeft naar een efficiënte samenwerking tussen je teamleden
 • Je staat in voor een goede communicatie binnen jouw team

Planning & Organisatie

 • Je maakt de uurroosters van je team op en zorgt voor de dagelijkse werkverdeling
 • Je beheert de stock en aankopen van medisch materiaal Kwaliteit en Regelgeving
 • Je staat mee in voor de zorgplannen, de bewonersdossiers, het medicatiebeheer, de evaluatie van KATZ-schalen, …

Profiel

 • Verpleegkundige (Gegradueerd HBO/A2, Bachelor/ A1)
 • Ervaring als leidinggevende binnen een woonzorgcentrum is een pluspunt
 • Je werkt graag binnen een multidisciplinaire team
 • Organisatorisch sterk
 • Probleem oplossend denkend
 • Leergierigheid, stressbestendigheid en zorgzaamheid typeren jou

Interesse?

Stuur een mailtje met cv en motivatie naar: jobs@senior-assist.be met als onderwerp “Hoofdverpleegkundige – Melderthof” en ter attentie van Sylvia Mondelaers

Lees meer

Verpleegkundige WZC (m/v) in Meldert (Lummen)

In het centrum van Meldert (Lummen) zoekt Senior Assist een verpleegkundige voor haar nagelnieuwe zorgsite “Melderthof”.  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

 • In deze toekomstgerichte werkomgeving laten wij ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
 • Als verpleegkundige sta je dagelijks in voor de specifieke verpleegkundige handelingen en taken. Je helpt het team van zorgkundigen in de organisatie van hun werk en biedt hen, indien nodig, de juiste ondersteuning en hulp.
 • Je bent een gemotiveerde verpleegkundige (A1 of A2) die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan;
 • Je durft je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woonzorgcentrum;
 • Je zal instaan voor de verpleegkundige verzorging van onze bewoners: medicatie, inspuitingen, bloedafnames, wondzorg …
 • Je helpt mee met het uitvoeren van een aantal administratieve taken (o.a. bewonersdossier) en andere dienst ondersteunende opdrachten;
 • Je bouwt mee aan de verdere optimalisatie van zorg- en dienstverlening.
 • (Diploma van) gegradueerde in de verpleegkunde of bachelor in de verpleegkunde (A2 / A1)
 • je werkt graag met en voor ouderen en je hebt oog voor hun noden;
 • je hebt een goed observatievermogen en bent in staat situaties goed in te schatten;
 • je werkt graag binnen een multidisciplinair team;
 • motivatie, leergierigheid, stressbestendigheid en zorgzaamheid typeren jou;
 • ervaring binnen een woonzorgcentrum is een pluspunt maar geen vereiste.
 • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Flexibel en onderhandelbaar werkrooster dag/nacht/weekend.
 • Voltijds/deeltijds
 • Verloning volgens barema met overname anciënniteit
 • Vergoeding woon- werkverkeer
 • Vormingen en doorgroeimogelijkheden.

Interesse?   

Stuur een mailtje naar: jobs@senior-assist.be  met als onderwerp ”Verpleegkundige – Melderthof” ter attentie van Sylvia Mondelaers

Lees meer

Zorgkundigen woonzorgcentrum in Aalst (M/V)

In het centrum van Aalst zoekt Senior Assist enthousiaste zorgkundigen (deeltijds) voor haar nieuwe woonzorgcentrum “Residentie De Mouterij”.
Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.
In deze moderne werkomgeving laten wij ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling, in een cultuur van openheid en samenwerking in team.
Als zorgkundige sta je garant voor een stipte en deskundige zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners.

Je ondersteunt onze bewoners bij hun dagelijkse activiteiten en zorgt dat zij zorg op maat krijgen.
Je waakt over de zinvolle dagbesteding en levenskwaliteit van onze bewoners.
Je observeert en herkent fysieke en psychosociale beperkingen bij de bewoner en signaleert deze binnen het zorgteam.
Je respecteert de eigenheid, behoeftes en privacy van de bewoner.
Je neemt actief deel aan vergaderingen om onze werking en dienstverlening te evalueren en voortdurend te verbeteren.

Profiel

 • diploma als zorgkundige + visum van zorgkundige (vereist);
 • ervaring binnen een woonzorgcentrum is een pluspunt;
 • je vertoont een groot engagement naar de bewoner en een actieve belangstelling in ouderenzorg;
 • je werkt graag binnen een multidisciplinair team;
 • gedrevenheid en flexibiliteit, klantgerichtheid, empathie en zorgzaamheid typeren jou.

Aanbod

 • contract van bepaalde of onbepaalde duur in een zeer aangename werkomgeving en team
 • deeltijdse tewerkstelling (19u of 28,5u)
 • flexibel en onderhandelbaar werkrooster in vroeg-, laat en weekenddiensten (1 op 2)
 • verloning volgens barema met overname anciënniteit
 • vergoeding woon- werkverkeer, parking beschikbaar
 • vormingen

Interesse?
Stuur een mailtje naar: vvdh@senior-assist.be met als onderwerp “Sollicitatie
Zorgkundige” en ter attentie van Véronique Van der heyden, directeur
WZC De Mouterij, Nieuwbeekstraat 30 te 9300 Aalst

Lees meer

Hulpkok (m/v) in Aalst

In het centrum van Aalst zoekt Senior Assist een hulpkok voor haar nagelnieuwe woonzorgcentrum “De Mouterij”.  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

Functieomschrijving

Het bereiden van maaltijden in de warme lijn onder toezicht en controle van Hoofd Keuken. Dagelijks bereiden van warme maaltijden voor onze residenten. Kennis hebben van FIFO, HACCP en dieetleer. Werkpost schoonmaken, onderhoud va keuken en mee de afwas doen. Leveringen nakijken en deze op orde houden. HACCP normen kunnen toepassen op de werkvloer. Zelfstandig kunnen werken indien Hoofd Keuken niet aanwezig is.

Profiel

 • Ruime kennis van de grootkeuken

Competenties

 • De goederen ontvangen en controleren De goederen opslaan in een koelkamer of voorraadkamer
 • Vlees en vis voorbereiden (schoonmaken, snijden, opbinden, omwikkelen, …)
 • De gerechten opmaken om op te dienen (presentatie, samenstelling, afwerking, …)
 • Gerechten bereiden in warme lijn.
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
 • De ingrediënten doseren en mengen
 • Kennis toepassen van dieetleer
 • De bereiding en de productie van gerechten in praktijk ombrengen onder toezicht van Hoofd Keuken. Controleren of de regels voor voedselveiligheid worden toegepast
 • Groenten en fruit wassen en schoonmaken
 • Vlees, vis, groenten, … koken of opwarmen
 • De werkpost en het keukengerei onderhouden en schoonmaken
 • Koken voor een doelgroep: Bejaarden

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Team speler zijn
 • Omgaan met stress
 • Klantgerichtheid
 • Vereiste studies: Grootkeuken/Hotel, kennis van dieetleer. Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.
 • Talenkennis: Nederlands (goed)
 • Werkervaring: enige ervaring vereist in grootkeuken. Enige ervaring van toepassing dieetleer is een vereiste.

Aanbod

 • Vaste job met voorafgaande proefperiode
 • Contract van onbepaalde duur na positieve proefperiode
 • Voltijds 38 u/w
 • Weekend ½ weekend werken
 • Feestdagen : ½ feestdagen werken
 • Loon volgens barema
 • Dag uren 7u-15u20

Solliciteren

Via mail met CV en motivatiebrief

E keuken.mouterij@senior-assist.org

T.a.v. Katrien Baert Hoofd Keuken

Vermelden : Sollicitatie hulpkok

Lees meer

Weekendwerk verpleegkundige of verzorgende (M/V) in Malderen

Voor het woonzorgcentrum Gildentuin in Malderen (Londerzeel) zoekt Senior Assist een enthousiaste verpleegkundige of verzorgende voor weekendwerk.
Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij  jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

Vereisten : Diploma en visum Zorgkundige of Verpleegkundige.

Interesse?

Stuur een mailtje naar: jobs@senior-assist.be met als onderwerp ”Weekendwerk verpleegkundige of verzorgende”  en ter attentie van Grietje De Witte

Lees meer

Verpleegkundige woonzorgcentrum in Aalst (M/V)

In het centrum van Aalst zoekt Senior Assist dringend nog een verpleegkundige voor haar nagelnieuwe woonzorgcentrum “De Mouterij”.  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

In deze moderne werkomgeving laten wij ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling, in een cultuur van openheid en samenwerking in team.
Als verpleegkundige sta je dagelijks in voor de specifieke verpleegkundige handelingen en taken (medicatie, inspuitingen, bloedafnames, wondzorg …). Je helpt het team van zorgkundigen in de organisatie van hun werk en biedt hen, indien nodig, de juiste ondersteuning en hulp.

•    Je bent een gemotiveerde verpleegkundige (A1 of A2) die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan;
•    Je durft je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woonzorgcentrum;
•    Je helpt mee met het uitvoeren van een aantal administratieve taken (o.a. bewonersdossier) en andere dienst ondersteunende opdrachten;
•    Je bouwt mee aan de verdere optimalisatie van zorg- en dienstverlening.

Profiel

Verpleegkundige (A2 / A1);
Je werkt graag met en voor ouderen en je hebt oog voor hun noden;
Je hebt een goed observatievermogen en bent in staat situaties goed in te schatten;
Je werkt graag binnen een multidisciplinair team;
Motivatie, leergierigheid, stressbestendigheid en zorgzaamheid typeren jou;
Ervaring binnen een woonzorgcentrum is een pluspunt maar geen vereiste.

Aanbod

Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Flexibel en onderhandelbaar werkrooster (V, L, weekends).
Voltijds/deeltijds
Verloning volgens barema met overname anciënniteit
Vergoeding woon- werkverkeer, parking beschikbaar
Vormingen en doorgroeimogelijkheden.

Interesse?

Stuur een mailtje naar : vvdh@senior-assist.be met als onderwerp ”Verpleegkundige – De Mouterij”  en ter attentie van Véronique Van der heyden
WZC De Mouterij, Nieuwbeekstraat 30 te 9300 Aalst

Lees meer

Technieker (M/V) in Ichtegem (deeltijds)

Voor onze nieuwe zorgsite Hof Demeersseman in Ichtegem zoekt Senior Assist een enthousiaste technieker.  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij  jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

Opdracht

De gebouwen, de installaties en het meubilair in een optimale technische toestand houden.

 • Rapporteert aan de directie
 • Onderhoud van de gebouwen (schilderen, herstellingen,..)
 • Onderhoud van de installaties, eventueel in samenwerking met externe organisaties
 • Onderhoud van het meubilair, eventueel in samenwerking met externe organisaties
 • Preventief onderhoud van gebouwen, installaties en meubilair
 • Organiseren van de wettelijke controles (lift, blusapparaten,..)
 • Intern transport van zwaardere stukken of grote volumes
 • Administratieve taken
 • Afvalmanagement

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • De technieker is verantwoordelijk voor de technische toestand van gebouwen, meubilair en installaties
 • Hij is bevoegd om alle situaties voor te leggen aan de directie teneinde het doel van zijn functie te bereiken

Samenwerking en overleg

 • Iedere morgen overleg met de directie of de gedelegeerde inzake de uit te voeren taken
 • Informeel overleg met de zorgcoördinator over de uit te voeren taken
 • De technieker wordt betrokken bij grotere projecten

Interesse?

Stuur een mailtje naar: jobs@senior-assist.be met als onderwerp ”Technieker – Ichtegem”  en ter attentie van Katrien Verlet

Lees meer

Een accountant (A-Z) closing en rapportering voor een aantal rusthuizen (Full time)

Voor onze hoofdzetel te Strombeek-Bever zijn we op zoek naar een accountant (m/v).

 • U verzorgt de maandafsluiting in Navision van een aantal rusthuizen.
 • U boekt de lonen en legt tevens de nodige loonprovisie aan.
 • U staat in voor de volledigheid / spreiding van de kosten aan de hand van doordachte provisies en ‘deferred bookings’.
 • Daarnaast controleert u de volledigheid van de omzet (revenu recognition).
 • U staat in voor de intercompany reconciliatie.
 • U levert de management rapportage accuraat en correct aan. Strikte deadlines worden zorgvuldig nageleefd.
 • U berekent de provisie vennootschapsbelasting en maakt de fiscale aangifte op.
 • Verder zorgt u ervoor dat alle wettelijke en statutaire verplichtingen, rapporteringen correct en tijdig uitgevoerd worden. U maakt tevens de jaarrekening op. In deze hoedanigheid bent u eveneens aanspreekpunt voor onze externe revisoren.
 • U denkt mee inzake optimalisatie van onze interne afsluit- en controleprocessen.

Profiel

 • U beschikt minimaal over een bachelor diploma in accountancy en een aantal jaar relevante ervaring in een gelijkaardige functie.
 • U hebt ervaring met analytisch boekhouding (profit centra, cost centra).
 • Ervaring met Navision of andere ERP systemen is een asset.
 • U bent accuraat en beschikt over goede analytische capaciteiten.
 • U bent een teamplayer die tevens zelfstandig kan werken.
 • U bent tweetalig (NL / FR) en communicatief.
 • U bent stressbestendig.

Jobgerelateerde competenties

 • De liquide middelen opvolgen en de betrouwbaarheid ervan valideren
 • De constitutieve elementen van de lonen, facturatie en betalingsopdrachten voorbereiden
 • De facturen, bankafschriften, bewijsstukken coderen en inboeken
  De afstemmingscontrole op de bankrekeningen uitvoeren
 • De wettelijke fiscale en sociale aangiften opstellen en uitvoeren

Persoonsgebonden competenties

 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken in een team
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid

Vereiste studies

Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

Master (MA)

Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C – voorheen korte type)

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

Talenkennis

 • FRANS (zeer goed)
 • NEDERLANDS (zeer goed)

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds

Aanbod

 • Een uitdagende en boeiende job in een expansieve onderneming, waarin teamwerk en eigen initiatief centraal staan.
 • Een competitief salaris aangevuld met interne opleiding en doorgroeimogelijkheden.

Plaats tewerkstelling

Senior-Assist
Romeinsesteenweg 564 bus B
1853 STROMBEEK-BEVER

Interesse ?

Stuur een mailtje naar: jobs@senior-assist.be met als onderwerp ” Accountant”

Lees meer

Zorgkundigen in Gent (M/V)

Voor ons woonzorgcentrum Ramen & Poel in Gent zoekt Senior Assist enthousiaste zorgkundigen.  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij  jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

In deze toekomstgerichte werkomgeving laten wij ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Als zorgkundige sta je garant voor een stipte en deskundige zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners.

 •     Je ondersteunt onze bewoners bij hun dagelijkse activiteiten en zorgt dat zij zorg op maat krijgen;
 •     Je waakt over de zinvolle dagbesteding en levenskwaliteit van onze bewoners;
 •     Je observeert en herkent fysieke en psychosociale beperkingen bij de bewoner en signaleert deze binnen het zorgteam;
 •     Je respecteert de eigenheid, behoeftes en privacy van de bewoner;
 •     Je neemt actief deel aan vergaderingen om de werking van de woonzorgeenheid te optimaliseren en de dienstverlening te evalueren en voortdurend te verbeteren.
 •     Flexibel en onderhandelbaar werkrooster Dag/Nacht/Weekend.

Profiel

 •     Diploma als zorgkundige + RIZIV nummer + Visum van zorgkundige;
 •     Je vertoont een groot engagement naar de bewoner en een actieve belangstelling in ouderenzorg;
 •     Je werkt graag binnen een multidisciplinair team;
 •     Klantgerichtheid, integriteit, empathie en zorgzaamheid typeren jou;
 •     Ervaring binnen een woonzorgcentrum is een pluspunt.

Aanbod

 •     Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 •     Voltijds/deeltijds
 •     Verloning volgens barema
 •     Overname anciënniteit
 •     Vergoeding woon- werkverkeer

Interesse?   

Stuur een mailtje naar: naike.costa@senior-assist.org  met als onderwerp ”Zorgkundige – Ramen & Poel”

Lees meer

Verpleegkundige voor woonzorgcentrum Gildentuin in Malderen – Londerzeel (M/V)

Voor het woonzorgcentrum Gildentuin in Malderen (Londerzeel) zoekt Senior Assist een enthousiaste verpleegkundige (dag/nacht).  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij  jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

Als verpleegkundige sta je dagdagelijks in voor de specifiek verpleeg- en zorggerelateerde taken. Daarnaast bied je de nodige ondersteuning aan het zorgkundigen team inzake zorgverlening. In deze toekomstgerichte werkomgeving laten wij veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Autonomie voor bewoner en medewerker staat bij ons voorop.

 • Je bent een gemotiveerde verpleegkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan;
 • Je durft je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woonzorgcentrum;
 • Je zal instaan voor de verpleegkundige verzorging van onze bewoners: klaarzetten van medicatie, inspuitingen, bloedafnames, wondzorg …
 • Je helpt mee met het uitvoeren van een aantal administratieve taken (zorgdossier, …) en andere dienst ondersteunende opdrachten;
 • Je bouwt mee aan de verdere optimalisatie van zorg- en dienstverlening.
 • Flexibel en onderhandelbaar werkrooster Dag/Nacht/Weekend.

Profiel

 • Verpleegkundige (A2 / A1);
 • Je werkt graag met en voor ouderen en je hebt oog voor hun mogelijkheden en noden;
 • Je hebt een goed observatievermogen en bent in staat situaties goed in te schatten en respecteert de autonomie van de senior;
 • Je draagt verantwoordelijkheid
 • Je werkt graag binnen een multidisciplinair team en helpt de teamwerking mee uitbouwen;
 • Motivatie, leergierigheid, stressbestendigheid en zorgzaamheid typeren jou;
 • Ervaring binnen een woonzorgcentrum is een pluspunt.

Aanbod

 • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Voltijds/deeltijds
 • Verloning volgens barema
 • Overname anciënniteit

 

Interesse?     

Stuur een mailtje naar: jobs@senior-assist.be met als onderwerp ”Verpleegkundige – WZC Gildentuin”  en ter attentie van Grietje De Witte

Lees meer

Zorgkundigen in Stekene (M/V)

Voor ons nieuw woonzorgcentrum in Stekene zoekt Senior Assist enthousiaste zorgkundigen voor haar nagelnieuwe woonzorgcentrum “Residentie Vlashof”.  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij  jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

In deze toekomstgerichte werkomgeving laten wij ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Als zorgkundige sta je garant voor een stipte en deskundige zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners.

 • Je ondersteunt onze bewoners bij hun dagelijkse activiteiten en zorgt dat zij zorg op maat krijgen;
 • Je waakt over de zinvolle dagbesteding en levenskwaliteit van onze bewoners;
 • Je observeert en herkent fysieke en psychosociale beperkingen bij de bewoner en signaleert deze binnen het zorgteam;
 • Je respecteert de eigenheid, behoeftes en privacy van de bewoner;
 • Je neemt actief deel aan vergaderingen om de werking van de woonzorgeenheid te optimaliseren en de dienstverlening te evalueren en voortdurend te verbeteren.
 • Flexibel en onderhandelbaar werkrooster Dag/Nacht/Weekend.

 

Profiel

 • Diploma als zorgkundige + RIZIV nummer + Visum van zorgkundige;
 • Je vertoont een groot engagement naar de bewoner en een actieve belangstelling in ouderenzorg;
 • Je werkt graag binnen een multidisciplinair team;
 • Klantgerichtheid, integriteit, empathie en zorgzaamheid typeren jou;
 • Ervaring binnen een woonzorgcentrum is een pluspunt.

 

Aanbod

 • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Voltijds/deeltijds
 • Verloning volgens barema
 • Overname anciënniteit
 • Vergoeding woon- werkverkeer

Interesse?     

Stuur een mailtje naar: nazli.yigit@senior-assist.be met als onderwerp ”Zorgkundige – Residentie Vlashof”

Lees meer

Verpleegkundigen in Stekene (M/V)

Voor ons nieuw woonzorgcentrum in Stekene zoekt Senior Assist enthousiaste verpleegkundigen voor haar nagelnieuwe woonzorgcentrum “Residentie Vlashof”.  Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij  jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

In deze toekomstgerichte werkomgeving laten wij ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Als verpleegkundige sta je dagdagelijks in voor de specifiek verpleeg- en zorgkundige taken. Daarnaast bied je de nodige ondersteuning aan het zorgkundigen team inzake zorgverlening.

 • Je bent een gemotiveerde verpleegkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan;
 • Je durft je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woonzorgcentrum;
 • Je zal instaan voor de verpleegkundige verzorging van onze bewoners: klaarzetten van medicatie, inspuitingen, bloednames, wondzorg …
 • Je helpt mee met het uitvoeren van een aantal administratieve taken (patiëntendossier, …) en andere dienst ondersteunende opdrachten;
 • Je bouwt mee aan de verdere optimalisatie van zorg- en dienstverlening.
 • Flexibel en onderhandelbaar werkrooster Dag/Nacht/Weekend.

Profiel

 • Verpleegkundige (A2 / A1);
 • Je werkt graag met en voor ouderen en je hebt oog voor hun noden;
 • Je hebt een goed observatievermogen en bent in staat situaties goed in te schatten;
 • Je werkt graag binnen een multidisciplinair team;
 • Motivatie, leergierigheid, stressbestendigheid en zorgzaamheid typeren jou;
 • Ervaring binnen een woonzorgcentrum is een pluspunt.

Aanbod

 • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Voltijds/deeltijds
 • Verloning volgens barema
 • Overname anciënniteit
 • Vergoeding woon- werkverkeer

Interesse?     

Stuur een mailtje naar: nazli.yigit@senior-assist.be met als onderwerp ”Verpleegkundige – Residentie Vlashof”

Lees meer

Verpleegkundigen en zorgkundigen in Gent (M/V)

In ons woonzorgcentrum Ramen & Poel te Gent zijn wij op zoek naar verschillende profielen om ons team uit te breiden.

 • 1 verpleegkundige: 38/38, onmiddellijke indiensttreding.
 • Zorgkundige met contract onbepaalde duur: 19u, 24u, 30.4u, 38u, onmiddellijke indiensttreding.

 

Interesse?     

Stuur een mailtje met als onderwerp de vacature(s) waarin u geïnteresseerd bent, per mail naar nezat.ozer@senior-assist.org ter attentie van Nezat Ozer.

Residentie Ramen en Poel, Poel 14, 9000 Gent

Lees meer

Hoofdverpleegkundige in Vorst (M/V)

In Vorst zoeken wij een enthousiaste hoofdverpleegkundige voor het herstelverblijf  in ons WZC Bellevue.

In deze toekomstgerichte werkomgeving laten wij ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Als Hoofdverpleegkundige draag je de verantwoordelijkheid over jouw afdeling en zorg je voor een optimale werking ervan met het welzijn van de bewoners als belangrijkste doelstelling.

People Management

 • Je bent een echte coach voor je team
 • Je streeft naar een efficiënte samenwerking tussen je teamleden
 • Je staat in voor een goede communicatie binnen jouw team

Planning & Organisatie

 • Je maakt de uurroosters van je team op en zorgt voor de dagelijkse werkverdeling
 • Je beheert de stock en aankopen van medisch materiaal

Kwaliteit en Regelgeving

 • Samen met je collega-hoofdverpleegkundigen sta je in voor een kwalitatieve verzorging
 • Je staat mee in voor de zorgplannen, de bewonersdossiers, het medicatiebeheer, de evaluatie van KATZ-schalen, …

Profiel

 • Verpleegkundige (A2 / A1)
 • Ervaring als leidinggevende binnen een woonzorgcentrum is een pluspunt
 • Je werkt graag binnen een multidisciplinaire team
 • Organisatorisch sterk
 • Probleem oplossend denkend
 • Motivatie, leergierigheid, stressbestendigheid en zorgzaamheid typeren jou

Als jong en dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij  jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur.

Interesse?

Stuur een mailtje naar:

jobs@senior-assist.be met als onderwerp ”Bellevue”  ter attentie van Anne Biebuyck

Residentie Bellevue, Koningslaan 157, 1190 VORST

Lees meer

Niet gevonden wat je zocht?
Aarzel niet om ons te contacteren!